Select Page

designbrief

Mitt namn är Kajsaclara Linnander. Jag läser andra året av programmet Digital Design på HKR. Detta är en demonstration av ett AR projekt vi fått i uppgift att skapa.

Vi fick i uppgift att skapa ett AR (Augmented Reality) koncept som tar användaren med genom en upplevelse som behandlar klimatkrisen. Tidsperspektivet vi fick arbeta inom var 5 till 25 år in i framtiden. Konceptet skall utspela sig på 3 olika platser med 3 olika upplevelse. För att kunna demonstrera konceptet genom AR behöver vi också skapa en fysisk karta som en användare skall kunna utgå ifrån för att se dem 3 olika platserna, även om användaren inte är på samma fysiska plats som konceptet skapades för.

När jag själv började skissa och fundera på olika designlösningar befann jag mig i Lissabon, Portugal. Jag utgick därför ifrån klimatkrisens påverkningar på den staden och dess invånare. Sedan dess har jag behövt lämna Lissabon, men det slutgiltiga konceptet utspelar sig trots detta, i Lissabon.