Select Page

designkoncept

Prototypen du kan se och pröva här kallas för Crystal Ball. Tanken är att konceptet i denna applikation ska kunna appliceras på olika platser runtom i världen, den avser förmedla en teori om hur framtiden på respektive plats kan komma att se ut, om klimathot för respektive plats blir faktum. Efter AR upplevelsen kan användaren lämna kommentarer i ett diskussionsforum om upplevelsen, på så vis syftar konceptet till att skapa en konstruktiva diskussioner mellan användare.

Scanna denna QR kod för att testa Crystal Ball prototypen, du kan skriva ut kartan här till höger om du vill. Du kan även testa utan karta.

Målgrupp & Syfte med Crystal Ball

Målgruppen av denna applikation är alla med en iPhone, denna AR skall kunna upplevas vart man än befinner sig, tack vare den nedladdningsbara kartan. Användare kan antingen skriva ut kartan och pröva AR på den eller på en faktiska plats som upplevelsen är designad för. Det krävs att användaren laddar ner applikationen Adobe Aero för att kunna ta del av AR konceptet. Syftet är att genom berättande vända användarens uppmärksamhet till den stundande förgörelse klimatförändringarna kan komma att innebära. Samma AR element och berättelse som hörs och illustreras på videon ovan, är samma element som syns när konceptet visas på den verkliga fysiska platsen, men då i större skala. I denna video och genom QR koden oven kan du som användare testa mitt AR koncept utvecklat för platsen Botaniska Trädgården i Lissabon. En vacker och exotisk park fylld av växtlighet och skygga små djur!