Select Page

analys

Reflektioner av designprocess

Utveckling av detta koncept har nu kommit till till den del då mer avancerade AR prototyper kan skapas och därefter testas av användare. I det fortsatta arbetet som med prototyper måste fokus också ligga på att utforma en plattform för konceptet, en applikation eller hemsida, vilken AR upplevelserna skall kunna nås från.

Jag anser att min prototyp är klar för att testas för att sedan fortsätta gå igenom iterationen som “Design Thinking” illustrerar processen.

Som designer i ett designteam har nyfikenhet och ett öppet sinne varit nyckelfaktorerna för mitt utvecklade designkoncept. Initialt var det design-briefen som det som ledde arbetet, den tillät mig att spåna på idéer till olika koncept och designer på olika typer av upplevelser. Det var dock först efter att jag själv utforskade tillgänglig AR, såsom Pokemon Go, IKEAs applikation för möblering och andra som idé-genereringen tog fart.

Efter jag tagit fram 3 koncept i det första stadiet var det designkritik och möten med mitt designteam som hjälpte mig reda ut vilka funktioner och idéer som var genomförbara och relevanta till ämnet, klimatkrisen och Cli-Fi. Designteamet hjälpte mig sålla funktioner i dem 3 första koncepten vilka jag sedan började kombinera för att arbeta fram ett mer definierat koncept, det jag kallade för Polluted Minds.

För att testa Polluted Minds skapade jag enklare prototyper för att se hur interaktionen skulle kunna skapas och fungera, det var då jag insåg begränsningarna i mjukvara jag valt att jobba med, Adobe Aero, och begränsningarna i min tekniska kunskap och förmåga i att skapa det koncept jag då önskade, ett slags quiz.

Genom forskning och fortsatt skissande på prototyper bestämde jag mig för att lämna ett koncept med väldigt hög grad av interaktion, ett quiz, och började utforska ett koncept som var mer berättelse-baserat. Under senare möten med mitt designteam diskuterade vi även om mitt koncept Polluted Minds låg tillräckligt nära den givna design-briefen, Cli-Fi. Jag bytte därför riktning ytterligare en gång och började nu designa ett koncept som var mer av en tidsresa genom stadsdelar om klimathot blir verkliga problem.

Det har alltså främst varit utforskande av mjukvaror och AR verktyg i kombination med diskussioner med designteam som har hjälp mig nå den punkten konceptet befinner sig på nu. Jag som designer har verkligen blivit utmanad med detta projekt. Jag har lärt mig både tålamod och disciplin tack vare det att iterationen och designprocessen tagit närmare 5 månader. Att dyka ner i en relativt ny värld som AR har givit mig självförtroende som designer och student att pröva nya tekniker och att våga utmana sina initiala tankar och koncept. Vidare har jag också satt mig in i nya intressen såsom 3D design, NFTs och såklart AR-teknik.

Analys av arbete

Vissa begränsningar, AR genom Adobe fungerar fint i tidigt skede av processen i min erfarenhet. AR kan visas på ett proffsigt vis men när den skall testas finns begränsningar. Exempelvis kan användaren trycka på och aktivera interaktivitet “hur som helst”, i min design ville jag skapa en story och det fanns en önskan om att aktivera olika interaktioner vid ett förutbestämt tillfälle, men då interaktionerna alltid är aktiva i Aero kan användaren aktivera oönskad interaktion vilket avbryter tidslinjen i min uttänkta story.

Som prototypen fungerar och ser ut nu fungerar den bäst att användas genom kartan. På detta vis skulle en användare kunna upptäcka och lära sig om miljöhot runtom i världen och inte bara på den egna fysiska platsen. Om jag skulle fortsätta arbetet med denna prototyp i Adobe Aero hade jag behövt fortsätta skissa och troligtvis också utforska andra verktyg såsom Vuforia för att kunna skapa AR som också blir meningsfullt på den fysiska platsen. Med den kunskap jag besitter nu skulle jag inte kunna designa exempelvis en eld som bränner ner träd.

Komplexiteten i prototypen jag nu tagit fram är relativt låg då iterations-processen av själva konceptet har tagit upp det mesta av projektets avsatta tid. Som nämnt hade jag behövt lägga mer tid på att designa en social typ av plattform där användare kan kommentera reflektioner och tankar från AR upplevelsen, fram till nu har mitt fokus legat vid att kunna ta fram ett AR koncept som är möjligt för mig att skapa med verktyget Adobe Aero.