interaktionsdesign

interaktionsdesign

DESIGNBRIEF

första fasen

KONCEPTUALISERING

från A till nu

ITERATIONEN

prototyp

DESIGNKONCEPTET

VÄRDERING & ANALYS