Select Page

konceptualisering

Utdrag från designdagbok under vecka 1.

Läser kurslitteratur för att sätta mig in i ämnet som för mig än är obskyrt. Jag läser Nikoleris (2017) och blir inspirerad utav boktipsen, speciellt The Carbon Diaries. En värld där tillgångar ransoneras och begränsas, människor känner mer press över sin ekonomi så väl som oro över mänsklighetens framtid. Jag leker även runt med AR appen Arvid och olika filter på Instagram för att leta inspiration. 


Jag börjar tänka på idéer och klimathot för den plats jag kommer befinna mig, Lissabon, Portugal. Lokala problem som torka och bränder samt höga halter av giftiga avgaser ger mig idéer till visuell AR. Vidare tänker jag mer globalt och klimatkrisen likaväl som dem strama tillgångar av drivmedel orsakar krig, svält och flyktingar. Hur kan detta påverka Portugal, över population? extrem segregering? 


Jag har ett antal idéer men saknar fortfarande konkreta designkoncept, hur kan AR implementeras? Vad kommer motivera användare att ta sig igenom mina prototyper? Spelelement såsom “skattjakt” och tidspress eller helt enkelt tilltalande visuella effekter?

desiderata vs. dystopi

Utforskande av befintlig AR i kombination med utforskande av den nya staden jag befann mig i började sakta några första idéer på koncept växa fram. Jag var främmande till både koncepten Cli-FI (Climate Fiction, en genre som behandlar klimatkrisen) och vad en designer faktiskt kan skapa med AR. För att bekanta mig med Cli-Fi vände jag mig till populärkultur såsom serier och böcker, ex Black Mirror och George Orwells 1984, även om dem nämnda verken inte är direkt kopplade till klimatet så väcktes tankar om hur en dystopisk framtid skulle kunna se ut. 3 stycken koncept växte fram genom denna undersökande och utforskande fas. Segregation Central, Polluted Minds och City of Garbage.

Segregation Central

Hur kan ökande klyftor mellan ekonomiska klasser illustreras? 

Exempelvis kan ena sidan av skärmen.. AR fönstret visa en sida av gatan som polerad, välskött och säker. Medan andra sidan av gatan är full av skräp, klotter och reklam. Troligtvis kan detta illustreras genom AR relativt enkelt?

Denna idé kan göras interaktiv genom att användaren kan hjälpa till att plocka och slänga skräp och på så vis göra gatan prydligare. Budskapet blir då att alla måste hjälpa till för att hålla balansen i ett samhälle. 

Polluted Minds

Konceptet riktar sig till de köpstarkaste grupperna av människor.

Klimat problemet som stundar här är överkonsumtion och dålig sophantering i kombination med ett allmänt utrymme som konstant förorenar våra tankar med säljande budskap.

Den initiala tanken är en berättelse som tar användaren genom ett område, Principe Real i Lissabon. Användaren kan välja att köpa och konsumera vad som säljs dem stannar användaren och konsumerar är dem fast i en loop av oljud från bilar, reklam och föroreningar. Till och med människor fungerar som levande reklampelare, det är ett jobb att gå ut och sälja till människor, likt “Ad-Buddy” från serien Maniac. 

City of Garbage

Målgruppen för designkonceptet är invånare av Lissabon, från 18 år och uppåt. 

Syftet är att väcka uppmärksamhet angående ett lokalt hot, varmare klimat och torka. Med stadens invånare engagerade i saken kan lokal politik snabbare föras framåt, politik som ökar beredskapen för bränder, mer resurser till den utsatta sektorn. I ett större sammanhang kan denna AR upplevelse skapa ett större utrymme för resurser till brandsläckare på en högre nivå, kanske behövs EU parlamentet för att satsa på förebyggande insatser. 

Idèer för appen kan vara hörselbaserad AR, alltså det obehagliga ljudet utav en brand som närmar sig. 

I detta stadiet började jag även utforska Adobes program Dimension, som användare kan skapa 3D med. Genom att få en förståelse av vad som var möjligt i detta program började iterationen av min koncept redan här.

Laddade ner Unity och Vuforia, men kunde tyvärr inte få programmet att öppna nytt projekt, Xcode fick inte plats på min dator. Laddade hem Adobe Aero, Dimensions och After Effects. Försökte mig på att designa 3D objekt, är fortfarande osäker på vilka format som fungerar. Vill gärna kunna designa en enkel sfär och animera den för att sedan fästa den som 3D objekt i film i After Effects. Fortsätter jobba på det imorgon!


Bestämde mig för att fortsätta arbeta i Adobe Aero som AR program, har skapat enkla element i Adobe Dimensions och exporterat filerna till Aero. I Aero kunde jag animera elementen och placera dem på en karta. Se kartor 1 or 2. I nästa vecka kommer jag fokusera på att utforska designkonceptet ytterligare med kunskapen om möjligheter och begränsningar jag tar med från denna vecka. Samt att pröva dem utvecklade koncepten med prototyper. Jag har även börjat experimentera i Blender för att se vilka möjligheter som finns genom det programmet versus Adobe Dimensions 


Jag har insett vissa begränsningar med Aero och dess flexibilitet när det kommer till skapandet av en mer avancerad AR prototyp. Men jag önskar vidare utforska hur mitt designkoncept kan göras till en slags dystopisk tipspromenad. Efter fortsatt prototypande av speldynamik, funderar jag på om hela AR konceptet bör göras till ett spel? Eller skall AR upplevelsen endast locka genom ge “dopamin kickar” som ett spel…. 

Första skissen i Adobe Aero med objekt på karta.
Testar interaktions-möjligheterna i Adobe Aero.